Eye-gp

Офталмология в общата практика

За нас


Този сайт е създаден във връзка с дисертационния труд на д-р Калина Трифонова, редовен докторант към катедрата по Офталмология и обща медицина на тема: „ Поведение при пациенти с очни проблеми в условията на общата практика”, с ръководители доц. Марин Атанасов д.м., доц. Л. Деспотова-Толева д.м.

В резултат от проведени проучвания за поведението на общопрактикуващите лекари в условията на общата практика беше открита необходимостта от допълнително обучение и достъпна информация в сферата на офталмологията и този сайт е създаден с цел улесняване на тази задача.