Eye-gp

Офталмология в общата практика

Застаряващото население


Застаряващото око преминава през серия от структурни и физиологични промени. Превантивни мерки в старческа възраст и по-рано в живота могат да помогнат за забавянето на тези промени и намаляването на заболеваемостта (Kallman H, Vernon MS, The aging eye. A family physician discusses some inevitable changes and suggests methods for dealing with them, Postgrad Med. 1987, 81(2):108-9). Семейните лекари имат основна роля в оценяването, идентифицирането, лекуването и предпазването, както и забавянето на загубите на зрението при застаряващата популация. Американските препоръки са възрастните хора над 65 г. да бъдат скринирани за зрителни проблеми през две години.
Клинични препоръки към ОПЛ за грижа за зрението на застаряващото население
Клинични препоръки Рейтинг
Всички хора над 65 г. трябва да бъдат скринирани периодично за зрителни проблеми. C
Всички възрастни пациенти с диабет трябва да бъдат прегледани на разширени зеници в рамките на една година от диагнозата и след това веднъж годишно. C
Контролът на кръвнозахарното и кръвното налягане намалява риска за прогресия от диабетна ретинопатия. A
Контролирането на артериалното налягане на възрастните хора, независимо дали имат или нямат диабет, намалява риска за съдови усложнения, които могат да доведат до зрителна загуба B
Пушенето е асоциирано с редица заболявания, водещи до прогресивни зрителни загуби; съветът за отказване на цигарите трябва да бъде рутинна процедура в грижите за зрението на застаряващото население. B
Антиоксиданти и цинк, сами или в комбинация, не спират или забавят появата на МДСВ A
Антиоксиданти и цинк могат да забавят прогресията на МДСВ B
A - задоволителни, пациент ориентирани доказателства
B - недостатъчни или ограничени пациент - ориентирани доказателства
C - консенсус, доказателства, ориентирани към болестта, обичайна практика, експертно мнение, или серия от случаи (Vision loss in older persons, A. Pelletier, J. Thomas, F. Shaw, Am Fam Physician, 2009, 79(11):963-70).
Контрол на липидите - хиперлипидемията е рисков фактор за оклузия на артерия и вена централис ретине. Проучванията показват, че контролът на липидите при пациенти с/или без диабет може да редуцира риска от зрителни загуби (Allen L, Pelletier M, Fawwaz R, Vision loss in older persons, Am Fam Phys, 2009, 79(11):963-970).
УВ лъчи - свързани са с развитието на катаракта- възрастните хора трябва да бъдат съветвани да носят рутинно слънчеви очила
Диета и хранителни добавки; Вит А и Е - трябва да се внимава при пушачи, при които се наблюдава по-висок процент на карцином на белия дроб при повишено приемане на тези витамини.