Eye-gp

Офталмология в общата практика

Травми


При травма на окото ОПЛ може да извърши щателна анамнеза и оглед:

 1. Анамнеза - необходимо е да се разбере кога е станала травмата и точно как се е получила.
 2. Прави се изследване на зрителната острота.
 3. Оценка и описание на травмата - необходми е да се обърнете внимание на орбитните ръбове, както и да се огледа за наличие на проптоза, енофталм или разместване на булба.
 4. Оглед на клепачите за разкъсване
 5. Оглед на булба след нежно отваряне на клепачите
 6. Изследват се зеничните реакции и очедвигателните функции.

Първа помощ:

 1. При нараняване на клепачите - почистване с дезинфекционен разтвор, поставяне на стерилна превръзка, ТАП, при възможност се започва лечение с антибиотик (след проба за чувствителност към него). Попълва се талон, в който се описва какво е направено, ако пациентът е дете се предупреждава да не се храни и да не пие течности.
 2. При пробивно нараняване на булба - има опасност от ендофталмит. Алармиращи симптоми са: умерена до силна болка, намалено зрение, кръв в предна камера, изместване на зеницата в посока на разкъсването, масивна субконюнктивална хеморагия.

  При съмнение за такова нараняване не бива да се прилага никакъв натиск върху булба. Трябва да се постави щит превръзка и последващото изследване на окото да бъде отложено, с цел да не се прилага натиск върху окото. Необходимо е да се приложат аналгетици и антиеметици. Трябва да се постави ТАП и системен антибиотик интравенозно при възможност. Не бива да се приема нищо през устата, в случай че се наложи оперативна интервенция. При наличие на чуждо тяло, то не бива да се пипа от неофталмолог. Пациентът трябва да се инструктира да не се напъва и да не се навежда.

 3. Травма от обект с висока скорост (летящ обект, при удар на метал, сблъсък с моторно превозно средство и др.) трябва да бъде третирана като пробивно нараняване.