Eye-gp

Офталмология в общата практика

Отлепване на ретината


Отлепването на ретината води до бърза дегенерация на фоторецепторните клетки вследствие на исхемията, която се получава. Трайната загуба на зрението може да бъде предотвратена при ранна диагноза и навременно лечение.


Пациентите описват поява на светкавици и плаващи мътнини. Мътнини, които са с голяма давност обикновено не са спешно състояние. Увеличаването на броя на тези мътнини обаче, може да се дължи на отлепване на ретината. След появата на светкавиците и мътнините пациентите описват появата на мрежа или облак. Пациентът често съобщава за скорошна очна операция или травма. Честотата на заболяването нараства с увеличаването на възрастта. Основен рисков фактор е високостепенното късогледство. Ако пациентът е диабетик, отлепването на ретината може да се дължи на предшестваща ретинална патология. Ако не е засегната централната част на ретината, зрителната острота може да е нормална, но ако е намалена това означава, че е засегната централната част на ретината, което увеличава нуждата от незабавно насочване към офталмолог.