Eye-gp

Офталмология в общата практика

Химическо изгаряне


Алкалните изгаряния са по-опасни от киселите, защото причиняват коликвационна некроза, поради което химичният агент бързо и безпрепятствено навлиза навътре в окото.Изгаряне с киселина


Първа помощ при химическо изгаряне на окото

:

Химическото изгаряне е единственото спешно състояние, при което не бива да се губи време с оценка на зрителната острота.


Промивка! – Обилно с физиологичен разтвор при обърнати клепачи след локален анестетик. Промивката трябва да продължи, докато pH се нормализира, но да трае поне 30 мин. Забърсването с влажен тампон на форниксите може да подпомогне неутрализирането на pH поради премахването на кристалчетата химикал.


Пациентът трябва да бъде инструктиран да носи контейнера с химикала със себе си.


Поставя се ТАП.


Поставят се антибиотични капки.


НЕ СЕ ПОСТАВЯ ПРЕВРЪЗКА!


Незабавно изпращане до специализирано очно отделение!