Eye-gp

Офталмология в общата практика

Хипертензивна ретинопатия


Друго общо заболяване освен диабета, с което общопрактикуващите лекари се срещат всеки ден, което би могло да увреди зрението е хипертонията. Хипертониците също са диспансерни пациенти на общопрактикуващите лекари. За пациентите до 18-годишна възраст с есенциална хипертония, НЗОК заплаща един задължителен преглед от офталмолог годишно. Пациентите над 18 г. с есенциална хипертония и хипертонична болест на сърцето се изпращат на очен лекар веднъж на три години. Тези прегледи влизат в пакета дейности на НЗОК. (Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ, които НЗОК заплаща)

Хипертонията е един от основните рискови фактори за съдови заболявания на ретината. Освен че директно може да увреди съдовете на ретината, тя е и рисков фактор за венозна и артериална оклузия, ретинален ембол и исхемична оптикопатия, както и за прогресията на диабетна ретинопатия. Освен това се асоциира с глаукома и макулна дегенерация, свързана с възрастта (Wong TY, McIntosh R. Hypertensive retinopathy signs as risk indicators of cardiovascular morbidity and mortality. Br Med Bull 2005;73–74:57–70). Ретиналната съдова оклузия е една от основните причини за остра загуба на зрителната острота. Необходим е системен подход за справяне с нея. ОПЛ биха подпомогнали предпазването от съдови инциденти чрез контрола на съдовите рискови фактори като диабет и хипертония (Am Fam Physician. 1992 Jun;45(6):2661-6, Retinal vein occlusion, Robinson MK, Halpern JI).