Eye-gp

Офталмология в общата практика

Диабетна ретинопатия


В България профилактиката и лечението на захарния диабет са сред приоритетите на НЗОК. Личният лекар формира и води регистър на рисковите за диабет здравноосигурени граждани от пациентската си листа и веднъж годишно ги изпраща на консултация с ендокринолог. За деца до 18-годишна възраст със захарен диабет диспансерното наблюдение се провежда от ендокринолог, както и за пациенти над 18-годишна на инсулиново лечение. НЗОК заплаща един преглед годишно при офталмолог при очни усложнения. Пациентите със захарен диабет тип 2 над 18 г. на перорално лечение се проследяват диспансерно от ОПЛ (Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ, които НЗОК заплаща), като задължително един път в годината болният се консултира със специалист ендокринолог. Пациентите без очни усложнения се изпращат веднъж на две години на специалист. Пациентите с очни усложнения се изпращат веднъж годишно на очен преглед.


Препоръките за добра практика на Българското дружество по ендокринология са следните: пациентите с първи тип диабет да се преглеждат от очен лекар три до пет години след диагностицирането, а с диабет тип 2 скоро след поставянето на диагнозата. След това прегледите трябва да се провеждат ежегодно (Препоръки за добра практика по захарен диабет, Българско дружество по ендокринология, София, 2005, стр 38). Методичните указания по захарен диабет бяха обсъдени и приети на Консенсусна конференция, организирана от Българско дружество по ендокринология, на 02.04.2004 година с участието на 120 ендокринолози от страната.

 1. Непролиферативен тип - интраретинален оток, микроаневризми, хеморагии, микроисхемични полета, твърди и влажни ексудати, микрокистоиден оток на макулата
 2. Пролиферативен тип – към гореописаните изменения добавяме и новообразувани съдове на папилата и на ретината
1) 2)
 • Пациент с диабет трябва да бъде изпратен на очен лекар незабавно, когато има следните симптоми: внезапна загуба на зрението, промяна на зрителната острота, дифузно зачервяване на ириса, неправилна зеница, помътняване на роговицата или болезненост.
 • СИСТЕМЕН КОНТРОЛ- на кръвна захар, кръвното налягане, мастен профил
 • очно дъно - след проведена лазер терапия
   Усложнения, водещи до слепота:
   • Неоваскуларизация на ириса- рубеоза. Води до развитие на неоваскуларна глаукома
   • Оток на макулата.
   • Тракционно отлепване на ретината