Eye-gp

Офталмология в общата практика

Скрининг и индикация за насочване


Индикация за възможно най- ранно насочване към специалист е фамилна анамнеза за:

 • конгенитална глаукома
 • ретинобластом
 • метаболитно и генетично заболяване

Други фамилни състояния, които причиняват или са обвързани с очни проблеми са:

 • страбизъм (кривогледство)
 • амблиопия (мързеливо око)
 • очила от ранна детска възраст

Рискови фактори, при които е индицирано насочване след раждането и на 6 месечна възраст:

 • преждевеременно раждане (<32 г.с.)
 • перинатални усложнения

Насочване към очен лекар веднага след откриване на заболявания на детето като:

 • неврологични аномалии
 • забавяне в нервно психическото развитие
 • ювенилен ревматоиден артрит или други синдроми, асоцииращи се с очни усложнения
 • диабетици - 3- 5 години след откриването на диабета
 • пациенти на системна терапия с кортикостероиди

Профилактичният преглед от ОПЛ трябва да включва следното:

 • външен оглед за структурни аномалии - незабавно насочване към специалист при заподозрян проблем
 • изследване за червен рефлекс - липсващ или асиметричен червен рефлекс, което трудно може да се осъществи в общите практики в България, поради липсвата офталмоскопи в общите практики.
 • отражение на светлинен източник върху роговиците - метод на Хиршберг, описан в главата за страбизъм. При наличие на страбизъм след 3-месечна възраст- насочване към специалист
 • Кавър тест- след 6-месечна възраст - описан е в главата за страбизъм
 • Изследване на зрителна острота на 3-3,5-годишна възраст

Необходимо е насочване към специалист при-

 • неуспех в изследване на зрителната острота на деца на 3- 3,5-годишна възраст
 • зрителна острота под нормалната за съответната възрастова група

  Необходимо е насочване към специалист при:

  • неправилна фиксация или липса на зрителна интеракция
  • несиметрично отражение върху роговиците
  • неправилно движение или симетричност на очните ябълки
  • нистагъм
  • персистиращо сълзене или секрет от очите
  • персистиращо зачервяване на очите
  • персистиращо присвиване на клепачите или чувствителност към светлина
  • неправилно затваряне на клепачите
  • кривене на главата
  • проблеми в обучението