Eye-gp

Офталмология в общата практика

Ретинопатия на недоносеното


Развитието на кръвоснабдяването на ретината започва от 16 г.с., като достига назалната ора серата през 8 лунарен месец, а темпоралната 1-2 месеца след раждането. От тук следва, че кръвоснабдяването на ретината на недоносените деца е недовършено и това води до риск от неправилно по-нататъчно развитие. Патологичния процес може да доведе до витреоретинални тракции и отлепване на ретината. През 50-те години на 20-ти век, с повишаване на преживяемостта на недоносените деца, които са отглеждани в кувьози, зачестяват и случаите на ретинопатия на недоносените. След въвеждането на пулс оксиметрията и подобряване регулацията на подаване на кислород се счита, че за ретипатията на недоносените по-добър предиктивен фактор е теглото и гестационната възраст на новородените. Продължителността на кислородната терапия показва по-голяма зависимост, отколкото количеството на подавания кислород. Тежките степени на ретинопатия на недоносените се среща по-често при бели деца от мъжки пол.

В България на 20- 22.07.2009 г., на работна среща във Варна е определена програмата за скрининг и лечение на ретинопатия на недоносените. В нашата страна критерият за скрининг на ретинопатия на недоносените е прието да бъде възраст- преди 32 г.с. и тегло под 1500 гр., както и деца с тегло под 2000 гр., които са на апаратна вентилация, при вътречерепни кръвоизливи, обменно кръвопреливане, тежка интрапартална асфикция и сепсис. Първи преглед е необходим 4 седмици след раждането, а контролни прегледи трябва да се провеждат през 2 седмици.

В България има 4 центъра, където се преглеждат децата с риск за развитие на ретинопатия на недоносените със Специална апаратура - такива има в София, Варна и Пловдив. Там трябва да бъдат изпратени всички рискови новородени.