Eye-gp

Офталмология в общата практика

Ретинобластом


Ретинобластомът е тумор на ретината, който се среща изключително в детска възраст- най-вече в първите 2-4 години от живота, но макар и по-рядко може да се срещне в първите 5-6 години и по-късно. Среща се при 1 на 16- 20 хиляди новородени. Ретинобластомът се унаследява автозомно доминантно, но не са изключени и спорадични случаи.


Най-често първият симптом, който се долавя от майката е бялата зеница- левкокория. Той се дължи на рефлектирането на светлината от жълтобелезниката туморна маса. Друг водещ симптом е страбизъм, тъй като болното око не фиксира и се отклонява на страни.

    При подобни съмнения е необходимо незабавно насочване към офталмолог.