Eye-gp

Офталмология в общата практика

Катаракта


Детските катаракти могат да бъдат вродени при ембриопатии или наследствени. Вродените катаракти могат да са налице при новороденото, но се дължат на заболяване на майката по време на бременността. Детските катаракти са сред водещите причини за слепота в детска възраст в световен мащаб.

Най-честите инфекции на майката, които водят до развитие на катаракта у плода са рубеола, токсоплазмоза, цитомегаловирус, варицела. Катарактата може да се асоциира с хромозомни аномалии като синдром на Даун, на Едуард и др. Те могат да са асоциирани и със системни метаболитни заболявания като галактоземия, синдром на Lowe, Фабри и др.

Когато катарактата закрива зеничния план и е достатъчно плътна, окото може да стане амблиопично (мързеливо), тъй като до ретината, която не е завършила нормалното си развитие, не достига светлина. Затова се счита, че най-добър е ефектът в такива случаи от ранна операция - до 2-ия месец. Не бива да се отлага лечението.

Необходимо е изследване за червен рефлекс, което в България не се осъществява в общите практики.