Eye-gp

Офталмология в общата практика

Изследване на зенични реакции


Изследват се пряка и непряка реакция на светлина.


Използва се източник на ярка светлина като фенерче. При осветяване на окото зеницата се свива и това се нарича директна реакция на светлина. Зеницата на неосветеното око също се свива и това се нарича индиректна или консенсуална реакция на светлина.


Реакцията на светлина при дневни условия може да се изследва по следния начин. Двете очи на пациента се покриват с длани, като по този начин зениците на закритите очи се разширяват. Ако се открие едното око, зеницата му веднага се свива- директна реакция на светлина. При изследване на консенсуална реакция на светлина, най- добре е пациентът да стои наполовина обърнат към прозореца. Закриваме с длан окото, разположено по-близо до прозореца и изчакваме една минута за да се разшири малко зеницата на непокритото око. Откриваме покритото око и тогава виждаме ясно, че зеницата на оставеното открито второ око се свива отчетливо- индиректна реакция на светлина.изследване на зенични реакция на светлина с фенерче