Eye-gp

Офталмология в общата практика

Поставяне на очни медикаменти


Поставяне на очни капки

Пациентът е удобно седнал или легнал. Задължително се проверява срокът на годност на медикамента. Флаконът на капките се отваря и се проверява качеството на наконечника. С помощта на марличка се придърпва долният клепач, като пациентът поглежда нагоре. От около 3- 4 см се капва една капка в долния форникс. Пациентът затваря окото си и оказва лек натиск върху медиалния очен ъгъл и слъзната торбичка с цел да се предотврати абсорбцията на медикамента от носната мукоза и да се усили локалният ефект. Следващ медикамент се накапва не по-рано от 5 минути след накапването на първата капка с цел да се осигури достатъчно време за локална резорбция. Не е необходимо да се капе повече от една капка, тъй като тя ще изтече навън.


Поставяне на очен унгвент

Пациентът гледа нагоре, а поставящият унгвента е издърпал долния клепач, при което нанася нишка унгвент от медиално към латерално. Нишката се прекъсва със затваряне на клепачите. Излишното количество унгвент излиза между клепачните ръбове и се забърсва.