Eye-gp

Офталмология в общата практика

Палпаторно изследване на очно налягане


Палпаторното изследване (метод на Бауман) е методът, който може да ни ориентира за очното налягане в условията на общата практика. Сравняването може да стане със собственото око на изследващия или с другото око на пациента.


Пациентът трябва да погледне надолу, при затворени очи. Палпацията се извършва с двата показалеца, като последователно се извършват няколко леки тласъка през горния клепач с цел да се усети флуктуацията на склерата. С палпация може да се установи много високо, много ниско налягане, както и разлика между налягането на двете очи.Палпаторно изследване на очно налягане