Eye-gp

Офталмология в общата практика

Основен пакет първична извънболнична помощ


Приложение 10 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за първична извънболнична помощ


95.09 Определяне зрителна острота при възрастни и деца – ориентировъчно, без определяне на диоптри
Изследване на око, неуточнено (проверка на визус)
95.09 Оглед на клепачи, слъзни жлези; конюнктива, склера, ирис и зеници
Изследване на око, неуточнено (проверка на визус)
95.05 Ориентировъчно изследване на зрителен периметър
Изследване на визуалното поле
95.09 Общо изследване за откриване на нарушения в положението и движенията на очната ябълка
Изследване на око, неуточнено (проверка на визус)
95.06 Изследване на цветно зрение
95.51 Промивка на конюнктивален сак
Промивка на око

Оборудване

1. Таблица за изследване на зрителна острота 1 брой
2. Таблица за изследване на цветно зрение 1 брой