Eye-gp

Офталмология в общата практика

Медицински стандарт "Очни болести"


ДВ. бр.66 от 24 август 2010 г. изм. ДВ бр.92 от 2010г

Първо ниво на специализирана медицинска помощ по очни болести - ОПЛ може да извършва следните дейности по очни болести:
  1. определяне на зрителна острота;
  2. измерване на вътреочно налягане палпаторно;
  3. изследване на зрителното поле чрез конфронтационен (ориентировъчен) метод;
  4. изследване на двигателните функции на очните ябълки;
  5. изследване на зеничната реакция;
  6. търсене на рискови фактори за очни заболявания и вродени такива;
  7. насочване за консултации със специалист;
  8. разпознаване на случаи със спешна очна патология и насочване за консултация със специалист;