Eye-gp

Офталмология в общата практика

Изследване на зрително поле


Контролен способ на Дондерс – използва се за ориентировъчно изследване на зрителното поле


При този способ за контрола се използва зрителното поле на изследващия, което се сравнява с това на изследвания. За тази цел трябва да сме сигурни, че зрителното поле на изследващия е нормално. С този метод могат да се изследват само груби нарушения на зрителното поле, най-вече хемианопсии (отпадане на половината зрително поле на пациента).


Пациентът и изследващият са седнали един срещу друг на разстояние около 1,0 м. Изследващият трябва да начертае мислено равнината, разположена точно по средата между него и изследвания, и тестовите обекти трябва да се движат само в тази равнина. Нивото на изследвания и изследващия трябва да е такова, че очите им да са на едно ниво. За тази цел може двамата да седнат един срещу друг или единият да приклекне, ако е много по- висок. Лекарят и пациентът затварят срещуположните си очи и фиксират отворените си очи. Изследващият придвижва отвън навътре показалеца на едната си ръка или показалка с бял маркер на върха във вертикална, хоризонтална и двете коси посоки. Определя се дали моментът, в който пациентът забелязва пръстите на ръката или показалката, съвпада с момента, в който я забелязва лекарят.Изследване на зрително поле