Eye-gp

Офталмология в общата практика

Възпаление на жлезите на клепача


Хордеолум (ечемик)


Външен хордеолум - остро възпаление на цайсовите жлези или космените фоликули, които се намират в корена на миглите. Напипва се по ръба на клепача.


Вътрешен хордеолум - остро възпаление на мейбомиева жлеза. Протича с повече болка и по продължително, разполага се по-дълбоко от мигления ръб в сравнение с външния ечемик, като може да завърши с хронично, грануломатозно възпаление – халацион. Като всяко остро възпаление е съпроводен с болка, подуване, зачервяване. В повечето случаи хордеолумът се самодренира и отзвучава спонтанно.външен хордеолум
Поведение:
Лечението включва топли компреси и антибиотични очни унгвенти.

Не се допуска изстискване на хордеолума поради опасност от тромбоза на кавернозния синус.


При неповлияване, тежко протичане или чести рецидиви задължително се търси консултация с офталмолог. Може да се търси подлежаща причина (некоригирана рефракционна аномалия, диабет, намален имунитет и др.)


Халацион

Халационът е хронично грануломатозно възпаление на Мейбомиевата жлеза. Може да се получи в резултат на нарушен дренаж на жлезата или възпаление. Състоянието е асимптоматично и напълно безболезнено.Налага оперативно отстраняване в специализирано очно отделение.


Необходимо е особено внимание при рецидивиращи халациони поради опасност от пропускане на туморно заболяване.