Eye-gp

Офталмология в общата практика

Миопия-късогледство


Пациентите не виждат добре на далеч, обикновено са адаптирани добре към близко виждане, като изключим случаите на много високи степени на миопия, когато точката на ясно виждане се намира на сантиметри пред окото и пациентът не може да вижда ясно на по-голямо разстояние от това. Например при миопия -1 D сфера точката на ясно виждане е на 1 м разстояние пред окото и пациентът не вижда ясно на разстояние по-голямо от това. При -3 D сфера късогледство той вижда ясно на 33 см, при -10 D сф. само на 10 см пред окото. Късогледството се проявява най-често в училищна възраст. Децата обикновено седят на предни чинове в училище, защото не виждат добре на дъската.


Късогледството се коригира с минусови сферични диоптри. Късогледите хора носят очилата си непрекъснато, особено при по-големите степени на късогледство. Те не могат да компенсират този диоптър чрез акомодацията си, за разлика от далекогледите. Те си помагат чрез присвиване на клепачите. Късогледството расте с увеличаване на размера на окото, то няма как да намалее с растежа както далекогледството. В повечето случаи късогледството е доброкачествено и спира да нараства с растежа на индивида без да достига високи стойности. До голяма степен се счита, че роля за този вид късогледство има неправилната хигиена на четене. Децата трябва да се съветват да четат седнали, на дневна светлина, като държат книгата или учебника на 30-40 см разстояние. Важно е умереното зрително натоварване с редуването на труд и почивка.

При така наречената прогресираща или злокачествена миопия обаче късогледството може да нарастне до много високи стойности на диоптрите, да се стигне до тежки изменения и в очните дъна. При такива пациенти е необходима задължително консултация с офталмолог в специализиран кабинет. Най-честата причина за отлепване на ретината е миопията. Особено внимание трябва да се окаже на бременни жени, тъй като при някои от тях има показания за раждане с цезарово сечение. Освен това пациенти с високостепенна миопия трябва да се ориентират към работа и спортове, при които да не осъществяват тежък физически труд и натоварване. Доказано е унаследяване при злокачествената миопия, затова е необходимо децата на родители с високостепенна миопия да бъдат преглеждани и проследявани от ранна детска възраст.