Eye-gp

Офталмология в общата практика

Рефракционни аномалии


Рефракция - пречупвателна сила на окото- изразява се в диоптри

Акомодация - способността на окото да вижда еднакво ясно на различни разстояния, осъществява се с помощта на цилиарните мускули