Eye-gp

Офталмология в общата практика

Чести заболявания


Средностатистическият ОПЛ с 2000 пациентa може да очаква около 40 случая на конюнктивит всяка година. (Morbidity statistics from general practice. Second national study, 1970-71.London: HMSO, 1974) Според друг източник честотата на пациентите със зачервено око в семейните практики е 40 на 1000 пациента годишно, като в 75% от случаите диагнозата е алергичен или инфекциозен конюнктивит (Oxford textbook of primary medical care, Tom 2, Acute red eye, T. Voorn, 12(1): 1083-1086). Според лондонско проучване, проведено в общи практики, 2,3 % от всички консултации били за очни оплаквания. Четирите най–чести диагнози били бактериален и алергичен конюнктивит, мейбомиит и блефарит – те представлявали 70% от консултациите (P J McDONNELL, How do general practitioners manage eye disease in the community?, British Journal of Ophthalmology, 1988, 72, 733-736). Според американско проучване пациентите с очни оплаквания представляват 2% от всички посещения в първичната помощ. От тях най-чести са леките възпаления -58% (Shields T, Sloane PD, A comparison of eye problems in primary care and ophthalmology practices, FamMed, 1991 Sep- Oct; 23(7):544-6).

ОПЛ може да очаква да види един случай на иридоциклит всяка година и един случай на остър глаукомен пристъп на всеки две години (Morbidity statistics from general practice. Second national study, 1970 -71.London: HMSO, 1974).