Eye-gp

Офталмология в общата практика

Начало


Добре дошли!


Този сайт е насочен към първичната помощ и най-вече към лекарите от общите практики по отношение на пациентите с очни проблеми.
Има за цел да даде насоки за промоция, профилактика, ранна диагностика, първа помощ и лечение, както и правилно и навременно насочване към специалист на най-често срещаните очни заболявания; на социално значимите заболявания; на някои спешни състояния в офталмологията. Освен това сме се опитали да наблегнем върху поведението на общопрактикуващите лекари по отношение на зрението на децата и на застаряващото население.


Контакти

За нас

Връзки